Prof. Umberto Romeo /

Profesor zwyczajny Patologii Jamy Ustnej na Sapienza University w Rzymie. Specjalista chirurgii stomatologicznej. Akademicki koordynator ds. Międzynarodowej Mobilności Erasmus + Wydziału Medycyny i Stomatologii. Dyrektor European Master Degree on Oral Laser applications (EMDOLA) w Rzymie. Skarbnik Światowej Federacji Stomatologii Laserowej. Były Prezydent Światowej Federacji Stomatologii Laserowej – Oddziału Europejskiego (WFLD-ED). Były Prezydent Włoskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej (SILO). Autor artykułów naukowych w czasopismach krajowych
i międzynarodowych.