Prof. Małgorzata Pietruska
Prof. Małgorzata Pietruska /

W 1992 roku ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 1993 do 2004 roku pracowała w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Akademii Medycznej w Białymstoku, na stanowisku adiunkta. W 1998 zdobyła specjalizację II stopnia z periodontologii, w 1996 roku obroniła pracę doktorską zaś w 2005 rozprawę habilitacyjną. Tytuł profesora otrzymała w 2013 roku. Jest pierwszym kierownikiem Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UMB, który współorganizowała w 2005 roku. Po studiach wiedzę zdobywała na licznych stażach i szkoleniach w Polsce, Europie i USA. Jest autorką ponad 160 publikacji naukowych i doniesień zjazdowych, za które była dziesięciokrotnie nagradzana przez Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Jest współautorką monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, za którą autorzy otrzymali nagrodę dydaktyczną Ministra Zdrowia, „Regeneracja tkanek przyzębia” oraz współautorem książek „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem” i “Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia”. Trzykrotnie była nagradzana prestiżową nagrodą „Tytani implantologii”. Od lat prowadzi kursy i wykłady w Polsce i za granicą, a od 2010 roku jest międzynarodowym wykładowcą European Federation of Periodontology. Wchodzi w skład zespołów redakcyjnych następujących czasopism: BMC Oral Health, e-Dentico, Magazyn Stomatologiczny i Stomatologia Estetyczna. Brała udział w wieloośrodkowych międzynarodowych projektach badawczych z zakresu periodontologii i implantologii. Od wielu lat ściśle współpracuje z Zakładem Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Bernie. Najistotniejsze publikacje dotyczą badań z zakresu regeneracji tkanek przyzębia u pacjentów z zapaleniami przyzębia oraz wykorzystania terapii fotodynamicznej w stomatologii.