• Sesja plakatowa – zgłoś pracę
4 października 2017

Dwudniowe prezentacje liderów stomatologii laserowej z Polski oraz ze świata, to nie jedyne źródło przekazywania wiedzy podczas 2. Kongresu Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej. Tak jak podczas pierwszej edycji wydarzenia w 2015 r., organizatorzy planują przeprowadzić sesję plakatową (fot).

Uczestnicy Kongresu zainteresowani przedstawieniem pracy, oczywiście takiej, która porusza aspekt wykorzystania lasera w stomatologii, powinni zapamiętać datę 6 listopada 2017 r. Wtedy to bowiem upływa termin na zgłaszanie abstraktów.

Streszczenia prac, nieprzekraczające strony formatu A4, można zgłaszać wyłącznie on-line po zarejestrowaniu się na Kongres (na stronie www.kongresptsl.pl). W panelu uczestnika, w menu po lewej stronie znajduje się zakładka „Zgłaszanie prezentacji”.

Nadsyłane prace powinny zawierać:

– imię i nazwisko autora/autorów,

– imię i nazwisko oraz e-mail i telefon autora, który będzie prezentował pracę podczas Kongresu,

– tytuł pracy,

– nazwę instytucji naukowej, z którą związany jest autor/autorzy,

– tekst streszczenia

Wydrukowane plakaty będą miały rozmiar 70×100 cm.

O zakwalifikowaniu pracy do prezentacji oraz terminie jej wygłoszenia autor zostanie powiadomiony drogą elektroniczną do 13 listopada 2017 r.

Uwaga, autorzy zakwalifikowanych prac nie są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

Więcej informacji:

Biuro Organizacyjne Kongresu: Exactus Sp.j. Łódź, al. Kościuszki 17 tel.: 42 632 28 66 e-mail: info@exactus.pl

 

Zarejestruj się na Kongres