Commute

Public transportation

Address: ul. Galicyjska 9, 31-586 Krakow

You can easily get to EXPO Kraków by public transportation: buses no. 174 and 178.

Hotel

Hotel list

For your convenience, we have prepared a list of Krakow Hotels located within easy reach of EXPO Kraków.

HotelLocationWeb page
Legend *** ok. 15 min od EXPO Krakówwww.legend-hotel.pl
Krakus Junior*ok. 5 min od EXPO Krakówwww.hotel-krakus.com.pl
Krakus*** ok. 5 min od EXPO Kraków
Galaxy **** ok. 10 min od EXPO Kraków www.galaxyhotel.pl
Kazimierz *** ok. 15 min od EXPO Kraków www.hk.com.pl
Vienna House Easy Cracow ok. 10 min od EXPO Kraków www.viennahouse.com
Krakus Junior*ok. 5 min od EXPO Krakówwww.hotel-krakus.com.pl
Krakus*** ok. 5 min od EXPO Kraków
Galaxy **** ok. 10 min od EXPO Kraków www.galaxyhotel.pl
Kazimierz *** ok. 15 min od EXPO Kraków www.hk.com.pl
Vienna House Easy Cracow ok. 10 min od EXPO Kraków www.viennahouse.com
Krakus Junior*ok. 5 min od EXPO Krakówwww.hotel-krakus.com.pl
Krakus*** ok. 5 min od EXPO Kraków
Galaxy **** ok. 10 min od EXPO Kraków www.galaxyhotel.pl
Kazimierz *** ok. 15 min od EXPO Kraków www.hk.com.pl
Vienna House Easy Cracow ok. 10 min od EXPO Kraków www.viennahouse.com
Krakus Junior*ok. 5 min od EXPO Krakówwww.hotel-krakus.com.pl
Krakus*** ok. 5 min od EXPO Kraków
Galaxy **** ok. 10 min od EXPO Kraków www.galaxyhotel.pl
Kazimierz *** ok. 15 min od EXPO Kraków www.hk.com.pl
Vienna House Easy Cracow ok. 10 min od EXPO Kraków www.viennahouse.com
See more

Plan hali

Dla gości kongresowych korzystających z własnego samochodu, w dniach 18-19 października 2019 r. wynajęty został w całości ogrodzony i monitorowany parking przy KRAKÓW EXPO. Miejsca będą udostępniane uczestnikom Kongresu za okazaniem biletu wstępu.

Sesja plakatowa

Wytyczne do publikacji prezentowanych prac

 1. Podajemy pełną afiliację
 2. W afiliacji umieszczamy pełen tytuł naukowy
 3. Należy pamiętać, żeby w afiliacji podawać nazwę jednostki naukowej wraz z patronem
 4. Afiliacja powinna zawierać też imię i nazwisko kierownika ośrodka wraz z tytułami naukowymi
 5. Budowa prac poglądowych i opisu przypadku nie jest objęta sztywnymi wytycznymi
 6. Praca składa się z prezentacji oraz wydrukowanego plakatu
 7. W prezentacji należy umieścić logo PTSL – do pobrania poniżej
 8. Wystąpienie oraz prezentację należy przygotować w języku angielskim oraz przesłać ją na adres biuro@ptsl.com.pl
 9. Streszczenie należy przygotować i przesłać na adres biuro@ptsl.com.pl w wersji polskiej oraz angielskiej, które nie powinno przekroczyć 500 słów
 10. Po przesłaniu prezentacji, każda praca otrzyma numer, który należy umieścić na wydrukowanym plakacie
 11. Czas prezentacji nie powinien przekraczać 2 minut.
 12. Prezentacje będą prezentowane za pomocą laptopa i będą wyświetlane na ekranie
 13. Autorzy muszą być obecni podczas sesji plakatowej, aby wyjaśnić uczestnikom i komisjom oceniającym wszelkie aspekty badania
 14. Komisja oceniająca wybierze plakaty, które ubiegać się będą o nagrodę

Prace nie spełniające wymogów, nie będą przyjmowane do recenzji.

Zgłoszone prace, będą prezentowane podczas Sesji Plakatowej, w piątek 18 października w czasie i miejscu wskazanym w programie Kongresu.
Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy.