NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE MIŁOŚNIKÓW STOMATOLOGII LASEROWEJ

Serdecznie zapraszamy na 2. Kongres Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej wszystkich zarówno tych, którzy nie wyobrażają sobie codziennej pracy bez lasera, jak i tych, którzy chcą poznać możliwości tego urządzenia w gabinecie stomatologicznym.

Zdobądź wiedzę, która pozwoli Ci zoptymalizować czas pracy w gabinecie i pozytywnie zaskoczy Twoich pacjentów.

Spotkaj się ze znakomitymi naukowcami i praktykami, którzy wyznaczają kierunki rozwoju światowej stomatologii laserowej.

Skorzystaj z oferty najlepszych producentów oraz dystrybutorów, daj się ponieść integracji oraz klimatowi Krakowa.

Kinga Grzech-Lesniak
Dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Miłośnicy Stomatologii Laserowej

Serdecznie zapraszam na 2. Kongres Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej, który odbędzie się 24-25 listopada 2017 roku w Krakowie. To unikalne wydarzenie dla wszystkich – zarówno tych, którzy nie wyobrażają sobie codziennej pracy bez lasera, jak i tych, którzy dopiero chcą poznać możliwości tego urządzenia w gabinecie.

Program naukowy Kongresu ukaże szeroką perspektywę dla zastosowana laserów w stomatologii, przekaże obiektywną wiedzę na ich temat, zaprezentuje odmienne podejścia do metodyki leczenia. Do Krakowa zaprosiliśmy najwybitniejszych ekspertów z Polski i z zagranicy. Na potwierdzenie uczestnictwa nie musieliśmy czekać ani chwili, co traktujemy jako dowód na właściwy kierunek rozwoju polskiej stomatologii laserowej.

2. Kongres Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej

Rozpoczynamy za...

 • 00
  Dni
 • 00
  Godziny
 • 00
  Minuty
 • 00
  Sekundy
Program

 • 24 listopada
  Dzień 1
 • 25 listopada
  Dzień 2
 • Kongres Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej
8:30 - 9:00 Powitanie i otwarcie Kongresu
Dr Kinga Grzech-Leśniak, Prof. Marek Ziętek, Prof. Dimitrios Strakas

8.30 - 8.35 Powitanie gości, przedstawienie sponsorów, Dr Kinga Grzech-Leśniak
8.35 - 8.45 Oficjalne otwarcie Kongresu, Prof. Marek Ziętek
8.45 - 8.55 Otwarcie Kongresu w imieniu WFLD i WFLD-ED, Prof. Dymitris Strakas
 

9:00 - 9:55 Zastosowanie laserów w zabiegach na tkankach miękkich oraz zabiegach estetycznych w jamie ustnej
Prof. Samir Namour

Zastosowanie lasera CO2 w chirurgii jamy ustnej ma następujące zalety: bezkrwawa chirurgia, dobre gojenie (brak tworzenia blizn), brak potrzeby szycia, natychmiastowe odkażenie strefy zabiegowej, dobra widoczność pola operacyjnego, szybka praca, pozytywny wpływ psychologiczny na pacjentów. Laser CO2 jest pomocny w chirurgii jamy ustnej. Wyeliminowanie potrzeby szycia pozwala na uniknięcie anatomicznych deformacji obszaru operowanego oraz zmniejszenie przedsionkowego wydłużenia grzbietu wyrostka. Bezkrwawa chirurgia i nieznaczna reakcja zapalna zmniejszają pooperacyjny dyskomfort pacjentów. W trakcie wykładu zostaną omówione przypadki kliniczne (ogólne z zakresu chirurgii szczękowej, włókniak szczelinowaty, grzebień koguci, pogłębienie przedsionka, wydłużenie korony klinicznej, usunięcie melaninowych przebarwień dziąsła, usuniecie tatuażu amalgamatowego, estetyczna korekta warg). Zaprezentowane zostaną procedury kliniczne krok po kroku oraz ograniczenia i zalety użycia lasera. Prezentowane zabiegi wykonano przy użyciu lasera o mocy 2-10W w trybie ciągłym, pulsacyjnym i skoncentrowanym. Mała średnica wiązki lasera pozwala na cięcie tkanek z dużą precyzją. Efektywne gojenie przyczynia się do zminimalizowanego dyskomfortu i bólu pooperacyjnego. Wykorzystanie lasera CO2 daje lepsze wyniki niż zastosowanie konwencjonalnego leczenia

9:55 - 10:50 Wybielanie wspomagane laserowo oraz wprowadzenie do pierwszego zastosowania lasera Er,Cr:YSGG
Prof. Dimitrios Strakas

Od czasu wprowadzenia lasera do wybielania zębów, zabieg ten został uznany za bezpieczny i efektywny. Lasery erbowe są stosowane w tym celu od niedawna. Przedstawiony zostanie przegląd dotychczasowej literatury. Wykład przedstawi także szerokie badania nad wprowadzeniem lasera Er,Cr:YSGG do zabiegu wybielania zębów. Zostaną zaprezentowane protokoły postępowania i odpowiedzi na pytania o efektywność i bezpieczeństwo zabiegu. Wykorzystane w badaniach metody i materiały zostaną przedstawione na tle danych analitycznych, statystycznych i dokumentacji fotograficznej. Celem badań jest wprowadzenie nowej długości fali 2780 nm do stomatologii w zabiegu wybielania laserowego zębów.

10:50 - 11:30 Coffe break + exhibition

11:30 - 12:25 Lasery diodowe w codziennej praktyce stomatologicznej
Prof. Giovani Olivi

12:25 - 13:15 Zastosowanie lasera Er:YAG jako terapii wspomagającej w leczeniu chrapania i bruksizmu
Prof. Dominiak Marzena

13:15 - 14:15 Czy możemy używać laserów w leczeniu leukoplakii prawdziwej?
Prof. Umberto Romeo

Leukoplakia w obrębie jamy ustnej została zdefiniowana jako zmiana błony śluzowej jamy ustnej najczęściej o zabarwieniu białym, po wykluczeniu innych rozpoznań. Radykalne leczenie leukoplakii w obrębie jamy ustnej jest bardzo istotne ze względu na występujące nawroty oraz na ryzyko transformacji złośliwej. Klinicyści leczyli leukoplakię jamy ustnej za pomocą dwóch metod: niechirurgicznej (wit. A, wit. E oraz beta-karoten) i chirurgicznej. Wśród metod chirurgicznych wyróżniamy leczenie polegające na wycięciu zmiany lub elektrokauteryzacji oraz kriochirurgię, dla których ryzyko nawrotu wynosi około 33%. Badania nad kliniczną skutecznością chirurgii laserowej w leczeniu leukoplakii jamy ustnej wykazały, że chirurgia laserowa nie tylko zapobiega nawrotom i zezłośliwieniu zmiany, ale również powikłaniom pozabiegowym. Autor za pośrednictwem literatury naukowej oraz prezentacji kilku przypadków klinicznych chce zaprezentować, czy i kiedy istnieją wskazania do zastosowania laserów w leczeniu leukoplakii jamy ustnej.

14:15 - 15:45 Poster session + lunch + exhibition tour

Prof. Georgi Tomov
15:45 - 16:40 Lasery diodowe – nowe kliniczne zastosowania
Prof. Georgi Tomov

16:40 - 17:30 Regeneracja tkanek przyzębia
Prof. Małgorzata Pietruska

17:30 - 18:20 Leczenie periimplantitis przy użyciu lasera Er:YAG w połączeniu z terapią fotodynamiczną
Prof. Adriana Barylak

Leczenie periimplantitis przy użyciu lasera Er:YAG w połączeniu z terapią fotodynamiczną. Obecność bakterii na powierzchni implantu może prowadzić do stanu zapalnego błony śluzowej wokół implantu. Zapalenie to, jeśli nie jest leczone, może rozprzestrzeniać się w kierunku dowierzchołkowym powodując resorpcję kości i ryzyko utraty implantu. W leczeniu periimplantitis istotne jest usunięcie płytki bakteryjnej oraz tkanek objętych procesem zapalnym, aby ochronić powierzchnię implantu. Laser Er:YAG umożliwia usunięcie zainfekowanych tkanek miękkich i twardych wokół powierzchni implantów. Ponieważ fala tej długości jest słabo absorbowana przez tytanową powierzchnię implantu, temperatura wokół implantu podczas działania lasera nie wzrasta w sposób znaczący, czyli nie dochodzi do powstania efektu pirolitycznego. Celem badania klinicznego była ocena skuteczności działania lasera Er:YAG w leczeniu periimplantitis w połączeniu z terapią fotodynamiczną. Materiały i metody: W badaniu wzięło udział 25 pacjentów z 42 implantami. U wszystkich pacjentów zdiagnozowano periimplantitis. Pacjentów podzielono na dwie grupy. Grupa pierwsza: 10 pacjentów (15 implantów) leczonych przy użyciu lasera Er:YAG (160mJ, 10Hz). Grupa druga: 15 pacjentów (27 implantów) leczonych przy użyciu lasera Er:YAG w połączeniu z terapią fotodynamiczną (7.3 W, 690-905, 60, z zastosowniem błękitu toluidyny). Terapia fotodynamiczna została wprowadzona natychmiast po laserowym oczyszczeniu i usunięciu tkanki ziarninowej. Następnie na powierzchni implantu umieszczono tworzywa kostne. Badanie głębokości kieszonek, poziomu przyczepu dziąsła oraz badanie radiologiczne zostały wykonane przed leczeniem oraz co miesiąc przez 6 miesięcy po zastosowanym leczeniu. Wyniki i dyskusja: W obu badanych grupach wyniki leczenia były pozytywne: zmniejszona głębokość kieszonek, poziom przyczepu dziąsłowego i brak krwawienia, odbudowa struktury kostnej. W grupie pierwszej u 80% pacjentów całkowicie pozytywny wynik oceniono po 5-6 miesiącach.

Kinga Grzech-Lesniak
18:20 - 18:55 Czy zastosowanie lasera w leczeniu periodontologicznym może być współczesnym standardem postępowania?
Dr Kinga Grzech-Leśniak

18:55 - 19:00 Podsumowanie pierwszego dnia kongresu

Prof. Marek Ziętek

19:00 - 19:30 Zwiedzanie wystawy z lampką wina + dj party

21:00 - 2:00 Laser Party
23.00 - rozdanie nagrody głównej i wyróżnień

23.00 - rozdanie nagrody głównej i wyróżnień

 • Kongres Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej
Kinga Grzech-Lesniak
9:00 - 9:10 Powitanie gości, przedstawienie sponsorów
Dr Kinga Grzech-Leśniak

Wojciech Młynarski
09:10 - 09:55 Niskoenergetyczna terapia laserowa uszkodzeń śluzówek jamy ustnej u dzieci leczonych z powodu chorób nowotworowych
Prof. Wojciech Młynarski

Wyleczalność chorób onkologicznych u dzieci przekracza obecnie 80%, a w przypadku najczęstszego nowotworu jakim jest ostra białaczka limfoblastyczną to około 90%. W związku z powyższym obecnie głównym zainteresowaniem onkologii dziecięcej jest redukcja ostrych i przewlekłych powikłań leczenia przeciwnowotworowego. Intensywna polichemioterapia i radioterapia okolicy głowy i szyi naraża dzieci na uszkodzenia śluzówek jamy ustnej o charakterze stomatitis i/lub zmian martwiczo-zapalnych często stopnia 3 -5 wg klasyfikacji WHO powikłań leczenia. Zmiany śluzówkowe dają istotne doznania bólowe, jak i mogą być wrotami zakażeń uogólnionych u pacjentów w fazie ciężkiej mielo- i immunosupresji. Ponadto, leczenie zmian śluzówkowych limituje kontynuację terapii przeciwnowotworowej. Mimo prób stosowania intensywnych zabiegów profilaktycznych u około 30% dzieci obserwuje się powikłania w zakresie błony śluzowej jamy ustnej. Ostatnio coraz częściej zwraca się uwagę na zastosowanie niskoenergetycznej terapii laserowej (LLLT) w profilaktyce i leczeniu uszkodzeń jamy ustnej u dzieci. W Polsce część ośrodków onkologii dziecięcej stosuje rutynowo LLLT  u dzieci z grup wysokiego ryzyka powikłań śluzówkowych, jednakże wciąż pozostają liczne pytania dotyczące czasu i intensywności laseroterapii oraz biologicznego mechanizmu leczniczego działania światła.

Dr Gotz Gergely
10:00 – 10:45 Niskoenergetyczne lasery diodowe – inwazyjne zastosowanie w codziennej pracy stomatologicznej
Dr Götz Gergely

W codziennych procedurach stomatologicznych tkanki miękkie czasami muszą być skorygowane, zredukowane lub usunięte. W tym celu wykonywane jest wiele powszechnych procedur, wykonanych tradycyjnymi metodami: za pomocą skalpela lub urządzenia elektrochirurgicznego. Narzędzia te, są jednak wielozadaniowe, i nie da się zawsze przewidzieć efektu końcowego zabiegu - szczególnie w odcinkach estetycznych, gdzie mamy widoczną linię dziąsła. Lasery diodowe umożliwiają wykonanie szybkiego, precyzyjnego zabiegu z natychmiastową homeostazą, ograniczając do minimum ból pooperacyjny i możliwe powikłania po zabiegowe. Ograniczają w znacznym stopniu przypadkowe uszkodzenie tkanek, wspomagają szybsze leczenie przy ograniczonej recesji dziąsła. Te właściwości laserów diodowych mogą być skutecznie połączone z biokompatybilnymi materiałami kościotwórczymi. Prawidłowe użycie lasera SOL może wspierać sterowaną regenerację tkanek twardych i miękkich. Pacjenci zyskują wyższy komfort i standard opieki medycznej.

10:50 - 11:20 Przerwa kawowa i zwiedzanie wystawy

Prof. Roly Kornblit
11:20 - 12:00 Współczesne podejście do leczenia choroby próchnicowej przy użyciu laserów Er:YAG
Prof. Roly Kornblit

Próchnica zębów, choroba o wieloczynnikowej etiologii, gdzie bakterie odgrywają istotną rolę, jest wciąż najbardziej powszechnym schorzeniem w stomatologii. Tradycyjne podejście w stomatologii odtwórczej polegało na usuwaniu zmienionych próchnicowo tkanek przy użyciu instrumentów mechanicznych lub ręcznych oraz rekonstrukcji pozostałych tkanek zęba przy użyciu różnych materiałów zgodnie z wymogami funkcjonalnymi. Podejście Stomatologii Minimalnie Inwazyjnej w eliminacji próchnicy polega na zatrzymaniu procesu chorobowego i odbudowie utraconych tkanek z zachowaniem ich funkcji, maksymalizując w ten sposób korzyści dla zębów. Współczesne, alternatywne podejście, może polegać na odmiennym traktowaniu choroby próchnicowej, biorąc pod uwagę nie tylko eliminację próchnicy, ale także sposób leczenia infekcji. Laser Er:YAG, stosowany obecnie w stomatologii, może stanowić odmienną metodę terapeutyczną w leczeniu choroby próchnicowej. Leczenie z zastosowaniem lasera Er:YAG spełnia wymagania Stomatologii Minimalnie Inwazyjnej: możliwość usunięcia niewielkiej powierzchni zakażonej warstwy gwarantuje maksymalną ochronę struktury zęba; właściwości antybakteryjne lasera Er:YAG gwarantują odkażenie uszkodzonej warstwy, co zachowuje jej potencjał remineralizacji; brak warstwy mazistej po odparowaniu laserowym zapewnia lepszą retencję żywic kompozytowych do zębiny. Do innych właściwości lasera Er:YAG należą: efekt biostymulacyjny, selektywna ablacja tkanek, niewielka penetracja w głąb tkanek, co zapewnia lepsze wyniki w leczeniu próchnicy. Istotnym czynnikiem podczas odbudowy zęba przy użyciu materiałów adhezyjnych jest właściwy dobór systemu adhezyjnego do szkliwa i zębiny, aby zoptymalizować wiązanie powierzchni szkliwo-zębina po preparacji laserowej.

Ilay Maden
12:05 - 12:50 Laserowe rozwiązanie problemu peri-implantitis
Dr Ilay Maden

Periimplantitis stanowi złożony problem stomatologiczno-chirurgiczny w leczeniu implantologicznym. Możemy wymienić ponad 60 zmiennych, które mogą prowadzić do periimplantitis i wpłynąć na efekty leczenia. Istnieją jednak laserowe rozwiązania dla niektórych z nich, m.in. dezynfekcja szorstkiej powierzchni implantu, okolicy implantu oraz zwiększenie potencjału gojenia. Zastosowanie lasera wymaga zachowania niezmienionej powierzchni implantu. Laser nie jest magiczną różdżką, za którą wielu chciałoby go uważać, ale pomaga przygotować sprzyjające środowisko dla gojenia nawet w wysoce skomplikowanej sytuacji klinicznej. Wykład obejmuje przegląd przypadków periimplantitis oraz opisze jaką rolę może odegrać laser, podsumuje odnośną literaturę oraz przedstawi przypadki kliniczne.

12:55 - 13:40 Zastosowanie laserów Nd:YAG i Er:YAG w codziennej praktyce podczas zabiegów z zakresu chirurgii i stomatologii estetycznej
Dr Nawrocki Michał

13:45 - 15:00 Lunch + zwiedzanie wystawy

dr Rafał Wiench
15:00 - 15:45 Grzybice – laser diodowy
Dr Rafał Wiench

15:50 - 16:35 Ocena pod mikroskopem skaningowym powierzchni implantów tytanowych po poddaniu ich naświetlaniu laserem
Prof. Norbert Gutknecht

  Niezamierzone zmiany na powierzchni implantów, np. mikropęknięcia, stopienie i odparowanie uznawano za konsekwencję nieprawidłowych ustawień i ułożenia końcówki lasera erbowego oraz diodowego o różnych długościach fali. Celem tych pilotażowych badań było porównanie dwuwymiarowej struktury powierzchni w obrazie mikroskopowym SEM na oksydowanych powierzchniach implantów tytanowych. Materiały i metody: Implant tytanowy Nobel Biocare z oksydowaną powierzchnią Narzędzia: laser Er,Cr:YSGG, końcówka MZ8, 6 mm długości, średnica włókna: 800 mikrometrów Odległość między końcówką a powierzchnią implantu: 0,8-1,2 mm Parametry lasera: 0,75W, 1,0W, 1,25 W, 50Hz, Woda 80%, Powietrze 20%, Gęstość 6.25 J/cm2 Analiza: Pole emisji SEM Jeol JSM-7400F użyte dla obserwacji dwuwymiarowej powierzchni Wyniki: Odczyt SEM po naświetlaniu przy zastosowaniu następujących parametrów: Przy odległości 1 mm i ustawieniu Er,Cr:YSGG 0,75W i 1W nie zaobserwowano zmian na powierzchni implantu. Wygląd powierzchni zbliżony do nienaświetlanych obszarów kontrolnych. Przy zwiększeniu odległości do 2 mm odnotowano takie same rezultaty dla 1,25W

16:40 - 17:25 Zarządzanie tkankami twardymi i miękkimi wokół złamanych zębów przy użyciu lasera LightWalker – omówienie przypadków
Dr Piotr Roszkiewicz

dr n. med. Jacek Matys
17:25 - 18:00 Preparacja łoża implantu za pomocą lasera Er:YAG
dr n. med. Jacek Matys

Celem wykładu jest omówienie możliwości zastosowanie lasera Er:YAG w preparacji łoża kostnego. Pokazane zostaną przypadki leczenia klinicznego w oparciu o naukowo potwierdzoną wiedzę. Wykład przedstawi zalety i wady preparacji tkanki kostnej przed wprowadzeniem implantów, mini-implantów i mikro-śrub ortodontycznych za pomocą lasera o długości fali 2940 nm. Przedstawione zostaną wyniki oceny lasera na stabilizację pierwotną implantów.

Zakończenie i podsumowanie

FESTIWAL LASERÓW

2. Kongresowi Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej towarzyszy wystawa produktów stomatologicznych. Wśród wystawców, którzy zaprezentują swoją ofertę w pięknych wnętrzach hotelu DoubleTree by Hilton (na zdjęciach), nie zabraknie uznanych firm z kraju i zagranicy. Chcesz dołączyć do wystawców? Skontaktuj się z nami!

Hotel

Tańsza rezerwacja hotelu dla uczestników kongresu

ZAREJESTRUJ SIĘ

Nie zwlekaj i zarejestruj się na Kongres już dziś! Opłata rejestracyjna obejmuje: materiały zjazdowe (program z katalogiem wystawy), identyfikator upoważniający do udziału w Kongresie, certyfikat uczestnictwa z punktami szkoleniowymi, kawę, herbatę, lunch w trakcie Kongresu oraz wejściówkę na wieczorna integrację

Standard do 30.09.2017
1200
Dla członków PTSL do 30.09.2017
950
dla studentów do 30.09.2017
450
Standard po 30.09.2017
1400
Dla członków PTSL po 30.09.2017
1200
dla studentów po 30.09.2017
600
Rejestracja na miejscu
1600
Rejestracja na miejscu dla członków PTSL
1400
Rejestracja na miejscu dla studentów
750

Warunkiem niezbędnym do wystawienia faktury jest oprócz opłacenia uczestnictwa, wypełnienie przez uczestnika formularza zamówienia udziału w Kongresie.

REZYGNACJI z udziału w Kongresie lub zamówionych imprezach towarzyszących można dokonać wyłącznie pisemnie pocztą, faksem lub e-mailem z podaniem numeru konta, na które należy zwrócić wpłaconą kwotę. Przy rezygnacji z udziału w Kongresie zgłoszonej do 3 listopada 2017 r. z opłaty rejestracyjnej potrącane jest 20% kosztów manipulacyjnych. Po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Świat Laserów

Sponsorzy

To dzięki naszym sponsorom wydarzenie ma charakter międzynarodowy i gwarantuje najwyższą jakość merytoryczną. Dziękujemy!

Platynowy

Złoty

marku dental

Srebrni

PARTNER KONGRESU

Be Active Dentist BAD
Kontakt

Biuro Organizacyjne Kongresu:

Exactus Sp.j.

Łódź, al. Kościuszki 17

42 632 28 66
info@exactus.pl
DoubleTree
by Hilton
Address
ul. Dąbska 5
31-572 Kraków