Wojciech Młynarski
Prof. dr hab. med. Wojciech Młynarski /

Kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek: biologia molekularna 1995) oraz Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi (lekarz medycyny 1996). Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2000 r., a stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2004. W 2007 otrzymał z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego tytuł Profesora, po czym objął kierownictwo Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2011 roku został nominowany na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2002-2004 odbył staż naukowy podoktorski w Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School w Bostonie. W latach 2004-2008 odbywał kolejne staże naukowe w USA jako visiting researcher afiliowany przez Harvard Medical School. Jest autorem lub współautorem ponad 280 publikacji naukowych (punktacja MNiSW >5100, IF >610) oraz kierownikiem licznych projektów badawczych. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i zagranicą, między innymi obecnie jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz skarbnikiem Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Jest specjalistą pediatrą, onkologiem i hematologiem dziecięcym oraz endokrynologiem i diabetologiem dziecięcym. Poza pracą naukową jego głównym zainteresowaniem klinicznym jest racjonalne postępowania w stanach zagrożenia życia w pediatrii oraz diagnostyka molekularna i leczenie w chorobach rzadkich u dzieci.