Prof. Adriana Barylak
Prof. Adriana Barylyak /

2004 – ukończenie stomatologii na Lwowskiej Akademii Medycznej im. Danylo Halytskiego, 2005 – studia podyplomowe w Zakładzie Stomatologii Terapeutycznej. 2005-2009 – współpraca naukowa z Kliniką Stomatologiczną Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu (program stypendialny Ernsta Machta). Od 2007 do 2009 roku współpraca naukowa między Lwowską Akademią Medyczną a Kliniką Stomatologiczną Wiedeńskiego Uniwersytetu Medycznego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Ukrainy.

Od 2007 członek Światowego Stowarzyszenia Techniki Stomtologii Laserowej SOLA, 2011 – członek WFLD. W 2009 r. ukończenia i obrona pracy doktorskiej -„Nanolaserowa dezynfekcja systemu kanałów korzeniowych”, doktor, profesor zwyczajny Wydziału Stomatologii Terapeutycznej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Stomatologii Laserowej, Centrum Implantacji Dentystycznej i Protetyki „MM”.

2012 r. – założycielka i prezydent Ukraińskiego Towarzystwa Laseroterapii. Członek Ukraińskiego Towarzystwa Endodontycznego, Ukraińskiego Towarzystwa Periodontologii, Towarzystwa Prywatnych Lekarzy Praktyków, Ukraińskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Światowej Federacji Stomatologii Laserowej (WFLD). Autorka i współautorka 60 prac naukowych i 5 prac na temat „Wykorzystanie laserów w stomatologii i nanotechnologii”. Członek redakcji czasopisma „Implantologia, Osteologia, Periodontologia” (Ukraina).